209 Γουδές Ιωάννης - Ξυλόγλυπτες Κατασκευές - Καρυές Λακωνίας - Ιησούς

Ιησούς

ΚΩΔ : 1-1Α

206.00€

Ανάγλυφη αποίκηση του Ιησού σε μοναδικό ξύλο κερασιάς

Ετικέτες :